8 Mart 2012 Perşembe

'tahrir vazifeleri'nden, ismet özel

Yeryüzünde acılar hep oldu.Ama insanlık hep hummalar içinde çırpınan bir manzara arz etmedi.Dünyanın tümünü kaplayan ve kapsayan çırpınış çağımıza, yüzyılımıza ait.Yeni olan acılar değil, acılar karşısındaki tutumumuzdur..
...
Dünya sisteminin kuşatması altındaki bu düzende çile her şeyden önce mekanizmayı, mekanik bütünlüğü reddetmekle başlar.Böyle bir reddiye ise yürürlükteki işleyişte farklı bir birim olarak yer tutmakla gerçekleştirilebilir.Kalb gözü açılan kişiler, hakikatin üstünü örtme gayretiyle yürürlükte bulunan küresel işleyişin geçersiz olduğu irtibat alanını görebilen kişilerdir.Bunlar çilelerini inzivada değil günlük hayat içinde doldururlar ve giydikleri "hırka"nın gündelik giysilerden ayırdedilmesine gerek yoktur...

Tahrir Vazifeleri
İsmet Özel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder