4 Haziran 2012 Pazartesi

bayezid bistami ve köpek


Bayezid Bistami, bir gün yolda bir köpeğe rast geldi.Köpek değmesin diye eteğini kaldırdı.Köpek:

-Ya Bayezid, dedi, eğer tüyüm kuru ise sana bir şey bulaşmaz ve eğer yaş ise bir bardak su ile sulholursun.Dışını arıtmak istersin ama içini yedi deniz su arıtmaya, dedi.Bayezid:

-Sen zahir napakisin, ben de batın napakiyim.İkimiz yoldaş olalım.Ola ki cem'iyyet bereketine ikimiz dahi arı oluruz, dedi.iKöpek:

-Ya Bayezid! Sen benimle yoldaş olamazsın.Zira ben halkın merduduyum.Sen kabul-i halksın.Her kim beni görse koğar taş atar.Her kim seni görse izzet ve hürmet eder.Ve ben bugün bulduğum kemiği yarına komazam.Senin şimdi evinde bir küp buğdayın var, dedi.

Bayezid köpekten bu sözü işitti, ağlamaya başladı.

-İlahi, bir köpek ile yoldaşlığa layık olamadım, Halık yoldaşlığına nice layık olayım dedi, ağladı.

Tezkiretü'l Evliya
Feridüddin Attar
 
Merdud:Reddolunmuş, kovulmuş
Napak: Temiz olmayan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder