9 Haziran 2012 Cumartesi

hüseyin hallac-ı mansur

Dünyayı terkeylemek nefs zühdüdür.
Ahireti terkeylemek gönül zühdüdür 
ve kendisini terkeylemek can zühdüdür...


 Zindana koydular.Halife:
-"Ene'l Hak" deme, "Hüve'l Hak" de, dedi.Hüseyin:
-Her ne kim siz dersiniz oldur, dedi
İbn Ata haber gönderdi ki:
-Ya Hüseyin! Bu söz ki dedin özür dile zindandan kurtulasın.
Hüseyin dedi ki:
-Ben ne dedim ki, anın-çün özür dileyeyim ve dilesen ben Halık'ı koyup halka yalvarmazam, dedi...

...
Ol aşık-ı sermesti darağacına eriştirdiler evvel merdiveni öptü.
-Niçin öpersin? dediler.
-Erenlerin mi'racı asılmaktır, dedi...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder