22 Ocak 2017 Pazar

ihvan-ı safa, cemil meriç, ışık doğudan gelir

Safa kardeşlerin ideal insan tarifi koyu sünnileri kuşkulandıracak mahiyetteydi: "Ahlakça kamil insan, doğu İranlıdır, imanca Arap, terbiyece Iraklı, zekaca İbrani, bir İsa tilmizinin siyretine sahip, Suriyeli bir keşiş kadar dini bütün, ilim dedin mi Yunanlıya eşit, bir Hintli gibi cümle esrara aşina ve sonunda bir sofi ahlakı."
---
Bu cemaata göre safa, temaşai hayat demek, kanunları bulutların üstünde, remzi bir Süleyman'ın hüküm surduğu esir aleminde, Ruh İblis'in iğvasına kapılınca insanlar da cennetten kovulmuş.Ruhları, ilim sayesinde temizlenince tekrar esir alemine dönecekler.
İhvan-ı Safa için, bilgi saflaşmadır; ilme uygun olarak yaşamak, saf olarak yaşamak.Ahlak kaideleri, yaşanılan hayatla temaşa mebdei arasındaki uyuşmayı sağlar.Bu mebde nizam ve ahenktir.
---
...Unsurların terkibi yoluyla Bir'den doğan gerçek, yeniden Vahdet'e döner.Madenden nebat doğar, nebattan da hayvan ve sonra da insan.Atmosferden buzlar bölgesine sonra da esir alemine geçildiği gibi, esir aleminden de arşa geçilir.
---
Topluluk, adını Kelile ve Dimne'deki "Boynu Halkalı Kumru" hikayesinden almış.Hayvanlar, avcıların tuzaklarından ve başka tehlikelerden yardımlaşma sayesinde kurtulan "sadık safiler" imiş.

Cemil Meriç
İhvan-ı Safa
Işık Doğudan Gelir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder